Home
Voorstellen
Gastouderopvang
Praktische info
Contact
Sitemap
Privacy statement

Tarieven:

Het uurtarief voor 2019 is 5,20 per uur. (Dit bedrag is exclusief de kosten die het gastouderbureau vraagt voor de bemiddeling.)

Dit tarief in inclusief fruit, drinken, tussendoortjes en broodmaaltijd.

Afhankelijk van uw inkomen krijgt u hiervoor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Op www.toeslagen.nl kunt u uitrekenen wat dit in uw geval inhoudt.

 

Opvangdagen:

Opvang is op dit moment mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag. 

Er is geen opvang op nationale feestdagen.

Daarnaast mag ik 5 weken per jaar vakantie opnemen. Deze data worden ruim op tijd doorgegeven. U kunt dan kiezen of u het zelf oplost of gebruik wilt maken van een vervangende gastouder. Het gastouderbureau kan u hierbij helpen. Uiteraard hoeven feestdagen en mijn vakantiedagen niet te worden doorbetaald.

 

Breng- en haaltijden:

Het grote voordeel van gastouderopvang is dat u niet gebonden bent aan vaste breng- en haaltijden. U als ouders bepaalt wanneer en hoeveel opvang u nodig hebt, hier maken we samen afspraken over die worden vastgelegd door het gastouderbureau. Uren die zijn afgesproken worden gefactureerd, per jaar kunnen er 4 onbetaalde weken worden ingepland (mits deze data uiterlijk 4 weken van te voren zijn doorgegeven). Contracten voor alleen de schoolweken zijn in overleg ook mogelijk.

Het kan weleens voorkomen dat je onverhoopt wat langer opvang nodig hebt, dit is natuurlijk geen probleem. We vinden het altijd wel fijn als je het ons even laat weten. 

Een extra dagje opvang is, wanneer de bezetting dit toelaat, natuurlijk ook altijd mogelijk!

 

Communicatie:

Naast het breng- en haalcontact, waarbij altijd even tijd is om kleine dingen te bespreken, is het "heen en weerschriftje" een belangrijk middel om elkaar op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom jullie kindje. Er staat een overzichtje in van eten, drinken en slapen, maar ook een verslag van wat we die dag gedaan hebben. Het schriftje is ook erg leuk voor later om nog eens terug te lezen!

Ongeveer 2x per jaar gaan we buiten de opvang om, met elkaar aan tafel, om de opvang te evalueren. We bespreken dat het kindvolgsysteem, het welbevinden van jullie kindje en natuurlijk hoe de opvang ervaren wordt. 

 

Ziekte:

Een ziek kindje is altijd erg vervelend, in de eerste plaats natuurlijk voor het kindje zelf! 

Gastouderbureau Bontekoe heeft een duidelijk protocol voor zieke kinderen, dit biedt duidelijkheid voor iedereen.

Uit de praktijk weet ik dat het niet voor iedereen even makkelijk is om het kindje thuis uit te laten zieken, maar in de opvang met meerdere kindjes krijgt het ook niet de rust en aandacht die het nodig heeft om snel beter te kunnen worden en is er vaak ook besmettingsgevaar voor de andere kindjes in de opvang. Vandaar dat onze visie is dat een ziek kindje niet in de opvang thuis hoort. Het gedrag van het kindje is voor mij altijd het belangrijkste uitgangspunt. Een ziek kindje hoeft bijvoorbeeld geen koorts te hebben, en een kindje dat wat verhoging heeft hoeft niet echt ziek te zijn.

 

Naast alle voordelen van gastouderopvang is er ook een nadeel en dat is ziekte van de gastouder of eigen kinderen. Wanneer ik ziek ben (of een eigen kindje heel ziek is) is het niet mogelijk de kindjes te brengen. Het gastouderbureau kan in dat geval mee zoeken naar een oplossing

.

Ziektedagen van gastkindjes worden conform het contract gerekend, uiteraard geldt dit niet wanneer ik (of mijn kinderen) ziek zijn,deze dagen hoeven niet te worden doorbetaald.

-Ukkepuk; kleinschalige kinderopang in Kaatsheuvel-